Zundert en Breda gaan samen Van Afval Naar Grondstof

De gemeenten Zundert en Breda gaan samenwerken op het gebied van afvalinzameling. Dit doen ze onder de noemer ´Van Afval naar Grondstof´. Op dinsdag 18 juli tekenen wethouder Piet Utens van Zundert en wethouder Paul de Beer van Breda  hiervoor een overeenkomst. 

Beide gemeenten streven naar een duurzame samenleving waar in de toekomst geen plek meer is voor restafval. Afval is dan een hoogwaardige grondstof die oneindig herbruikbaar is. Dit betekent dat bewoners en bedrijven herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastic, drankpakken, glas en textiel nog beter moeten gaan scheiden.

Voor de samenwerking is een aantal actiepunten benoemd voor de komende twee jaar. Beide gemeenten maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en capaciteit rond inzameling, het gebruik van de milieustraten, communicatie, door het testen van andere manieren van inzamelen en  te kiezen voor maatwerk per dorp of wijk.

Tevens willen de gemeenten op operationeel niveau samenwerken. Elke gemeente blijft zelf de regie houden over haar afvalinzameling en –verwerking. De komende jaren zal de invoering in fases plaatsvinden. 

 

Geef een reactie