Piet Utens bij bijenkast

Wethouder opent ‘insectenhotels’ voor betere leefomgeving van bijen

Wethouder Piet Utens opende woensdag 22 juni twee ‘insectenhotels’ en een Bee Deal info-bord over bijen en biodiversiteit op het wandelpad langs de Randweg in Zundert. De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.

Met de komst van de ‘insectenhotels’ wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van het voedselaanbod,
de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers rondom Zundert.

Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Randweg is rekening gehouden met een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting en bloemenmengsels zijn zodanig gekozen dat er voor bijen voor een groot deel van het jaar voedsel te vinden is. Nu komen daar insecten- en bijenhotels bij. Deze ‘hotels’ geven solitaire bijen en andere insecten een plekje om te overwinteren en eitjes te leggen, om zo in het vroege voorjaar weer uit te kunnen vliegen. Op deze manier werken gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta mee aan een betere bijenpopulatie.

Deze bijvriendelijke acties zijn genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals (www.beedeals.nl) maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren. CLM faciliteert en begeleidt de Bee Deal partners in de uitvoering van de maatregelen, werving van telers en communicatie onderling en intern. Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.

Piet Utens bij bijenkast
Piet Utens bij bijenkast

Geef een reactie