Gemeenten ontbinden contract Welzorg

De colleges van burgemeester en wethouders van de verschillende gemeenten zijn van plan om het contract met Welzorg voor het leveren van hulpmiddelen te beëindigen. Het betreft de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout,  Rucphen,  Werkendam, Woudrichem, Zundert.

Afspraken niet nagekomen

Het contract is op 1 juli 2015 ingegaan. In dit contract zijn afspraken gemaakt over o.a. de klanttevredenheid, levertijden en service. Welzorg is de overeenkomst niet naar behoren nagekomen. De gebrekkige prestaties van Welzorg hebben tot veel klachten geleid. De gesprekken met Welzorg en de veranderingen die zij doorgevoerd hebben, hebben helaas  niet tot het gewenste resultaat geleid.

Januari definitief besluit

Deze week hebben de  meeste colleges het besluit genomen om het contract met Welzorg te ontbinden. De verwachting is dat voor een aantal gemeenten de definitieve besluiten in januari 2017 genomen worden. De gemeenten zullen gebruik maken van de wachtkamerovereenkomst met Harting Bank. Na de implementatieperiode die Harting Bank nodig heeft, zal de overeenkomst met Welzorg ontbonden worden.

Nieuwe leverancier medio 2017

Na het definitieve besluit wordt Harting Bank de nieuwe leverancier. Zij hebben een aantal maanden nodig om zich voor te bereiden en het huidige uitstaande hulpmiddelenpark over te nemen. Tot die tijd blijft Welzorg verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. In de regio zijn goede ervaringen met Harting Bank. Het veranderen van Welzorg naar Harting Bank is een grote klus. Zeker ook voor de leverancier zelf. We zijn vol vertrouwen dat de gebruikers van hulpmiddelen  met deze leverancier na de overgang een betere dienstverlening en service ontvangen.

Voor gebruikers hulpmiddelen geen wijzigingen

De gebruikers van hulpmiddelen behouden hun huidige hulpmiddelen. Er verandert voor hen niets. Harting Bank bezoekt hen in de loop van 2017. Zij kijken samen met de gebruikers of het hulpmiddel van goede kwaliteit is en nog voldoet. Hiervoor wordt door Harting Bank een afspraak gemaakt.

Geef een reactie